METODY ŁĄCZENIA TAŚM

RODZAJE POŁĄCZEŃ

Dokonanie wyboru połączenia jest zależna od materiału taśmy, jej grubości oraz warunków pracy.

Przy doborze połączenia oprócz wytrzymałości musimy wziąć pod uwagę średnicę rolki, temperaturę pracy oraz możliwość montażu taśmy na przenośniku. Taśmy mogą być zgrzewane za pomocą specjalnych pras grzewczych lub łączone za pomocą specjalnych złączek stalowych zaciskanych na końcach taśmy 

RODZAJE POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH


Połączenia klejone

1)  Połączenie na zakładkę – bardzo wytrzymałe połączenie, ale może wystąpić różnica grubości oraz ze względu na stosowanie kleju jest to połączenie mało elastyczne wymagające większych średnic rolek, długi czas wykonania połączenia

2)  Połączenie w klin - stosowane głównie dla taśm filcowych

3)  Połączenie w podwójne zęby – połączenie elastyczne, pracujące w trudnych warunkach, stosowane w taśmach kilku przekładkowych, wymagające specjalnej maszyny do rozwarstwienia taśmy

4)  Połączenie w zęby – najbardziej elastyczne połączenie zapewniające wysoką wytrzymałość mogące pracować na małych średnicach rolek, stosowane w jedno lub wieloprzekładkowych taśmach

Połączenie wykonuje się szybko i nie wymaga specjalnych urządzeń do rozwarstwiania, dzięki czemu chętnie stosowane podczas serwisów

POŁĄCZENIA MECHANICZNE

Połączenie stosowane przede wszystkim, gdy konstrukcja przenośnika uniemożliwia montaż taśmy zamkniętej lub w sytuacji gdzie jest wymagana szybka zmiana taśmy

połączenia_mechaniczne

Więcej informacji w zakładce Połączenia mechaniczne